Welcome to Xin'an Jiangsu Electric Appliance Co., ltd.!

简体中文 English

Home- Contact- Contact us

Contact us

Contact phone: rp: 0512-65780888

              Business: 0512-65769251

                         Hr: 0512-65756837

Contact email: newinfo@rmoozz.com

Fax: 0512-65756973

.

.

Online Message

Contact us

Fax: 0512-65756973

Rp: 0512-65780888

Address: xiangcheng district kang yuan road no. 111 in jiangsu province

Scan QR code
Watch us